Tim Ziermans en Hilde Geurts hebben een hoofdstuk geschreven over sociale cognitie voor een nieuw leerboek voor de klinische neuropsychiatrie. Zie de website van de uitgever Boom.

Thanks to a large ZonMW grant awarded to Dr. Sander Begeer, we will start a project which focuses on using machine learning to determine cognitive patterns in autistic adults. The new PhD student recruited for this project is Robert Jertberg, the new postdoc who was involved in the grant proposal is Erik van der Burg. Both welcome and good luck. We are looking forward to this collaboration with the the people from the Netherlands Autism Register (see Nederlands Autisme Register) and Dr Bishma Chakrabarti (see www.bhismalab.org).

 

Tim Ziermans presented his work: “Can Executive Functions Predict Study Progress Among College Students with Autism? – Symposium presentation on INSAR 2019 Annual Meeting,  in Montreal, Canada

Tim Ziermans geeft een ochtendreferaat op de Bascule Amsterdam:”Psychose, Autisme & Sociale aandacht”

Thanks to an ABC talent grant Dr. Joe Bathelt can join our team as postdoc. The title of his project is: “Subtypes of frontal lobe connectivity in typical and atypical cognitive development”. He will focus on subgroups based on brain measures in children with ADHD and/or autism and brings loads of new knowledge to the team. Welcome Joe!

Promovendus Marie Deserno heeft de posterprijs gewonnen op het Nationaal Autisme Congres 2016 in Rotterdam. Op deze poster laat zij zien dat het gebruik van moderne statistische technieken nieuw inzicht kunnen geven wat het welbevinden van mensen met een autisme diagnose beïnvloedt. Dit is een Reach-Aut project waarbij het Dr. Leo Kannerhuis, de VU en de UvA samenwerken met mensen met een autisme diagnose en zorgverleners.

Promovendus Linda Olde Dubbelink haar poster over planningsvaardigheden van mensen met een autisme diagnose kreeg een eervolle vermelding. Op haar poster laat zij met behulp van een meta-analyse zien dat ongeacht iemand zijn leeftijd er planningsproblemen lijken te zijn bij mensen met een autisme diagnose. Dit project is een samenwerking tussen het Dr. Leo Kannerhuis en de UvA.