Op 22 en 23 september vond The EUropean NETwork for HYperkinetic DISorders (EUNETHYDIS) meeting plaats. Het congres was dit jaar digitaal, waarbij verschillende onderzoekers hun werk over ADHD en gerelateerde condities presenteerden, in de vorm van posters en praatjes.

Tijdens het diverse programma kwamen verschillende presentaties aan bod, o.a. over statistische modellen van ADHD, ADHD bij jongvolwassenen en sociale perspectieven. Ook Hilde Geurts was één van de sprekers tijdens het congres. Zij vertelde over camouflage bij volwassenen met ADHD. Er wordt momenteel hard gewerkt aan het uitwerken van de resultaten door Wikke van der Putten en we hopen hier gauw meer nieuws over te delen!

 

Eens per maand organiseren wij een maandelijkse labmeeting met het NAR (nationaal autisme register. PI: prof. Sander Begeer). Het NAR is een onderzoeksgroep aan de Vrije Universiteit die zich ook focust op autisme. Afgelopen maandag hadden wij een interessante discussie over genetisch onderzoek naar autisme. Samen met het NAR bespraken wij o.a. het doel van genetisch onderzoek en het belang van open communicatie met (potentiële) deelnemers.

De aanleiding hiervoor was een studie, die onder andere bestaat uit genetisch onderzoek, in het Verenigd Koninkrijk onder leiding van prof. dr. Simon Baron Cohen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan een kijkje op https://spectrum10k.org/.

Tim Ziermans en Hilde Geurts hebben in samenwerking met collega’s van psychologische methodenleer en het Amsterdam UMC een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Schizophrenia Bulletin. In het artikel worden de relaties tussen sociaal functioneren, kenmerken van psychose en kenmerken van autisme vergeleken bij mensen met een psychotische stoornis (zoals schizofrenie), hun familieleden zonder psychose en een controlegroep van ongerelateerde mensen zonder autisme of psychose. Hiervoor werd gebruik gemaakt van zogenaamde netwerk-analyses, waarmee onderlinge relaties tussen verschillende symptomen beter in kaart kunnen worden gebracht dan bij meer traditionele statistische methoden.

Uit het onderzoek blijkt o.a. dat met name autistische, en niet zo zeer de psychotische symptomen, gerelateerd zijn aan het verminderde sociaal functioneren bij mensen met een psychotische stoornis. Dit is belangrijk om vast te stellen, omdat er bij psychotische stoornissen zoals schizofrenie niet standaard wordt onderzocht of er sprake is van autistische kenmerken, terwijl wel bekend is dat (medicamenteuze) behandeling voor psychose vaak onvoldoende effect sorteert op het sociaal functioneren.

Hier kunt u het wetenschappelijk artikel en de overige resultaten uit het onderzoek lezen:

https://academic.oup.com/schizophreniabulletin/advance-article/doi/10.1093/schbul/sbab084/6328984