In januari zijn een aantal papers als preprint verschenen op Psyarxiv.

Deze papers zijn nu te lezen:

Een paper over de ontwikkeling van een nieuwe psychoeducatie module voor autistische volwassenen: https://psyarxiv.com/tuwyb/

Een paper waarin met EEG verschillende cognitieve states onderzocht worden bij autistische en niet autistische individuen https://psyarxiv.com/42zrq/

Een paper waarin kenmerken van parkisonisme bij autistische volwassenen wordt bekeken: https://psyarxiv.com/eaj94/

en een paper waarin de overlap tussen Autisme en ADHD wordt onderzocht: https://psyarxiv.com/hn26a/

 

 

 

 

Op de valreep van 2020 zijn nog 3 nieuwe papers van het Dutch Arc team geaccepteerd voor publicatie. Allen worden open access gepubliceerd, en zijn dus voor iedereen leesbaar wanneer de onderstaande links worden gebruikt:

Difference in default mode network subsystems in autism across childhood and adolescence

Highways to happiness for autistic adults? Perceived causal relations among clinicians

Brief Report: Using Cognitive Screeners in Autistic Adults

 

 

Een lezing voor offline en online publiek bij het Lemion congres over “Ontwikkelingsstoornissen” georganiseerd door Wouter Staal (Radboud Universiteit).

Hilde Geurts geeft een update over het onderzoek naar autisme en veroudering.

Tim Ziermans geeft een update over psychoses bij mensen met een autisme diagnose.

Interview Hilde Geurts (HG) in Dutch Psychology magazine (De Psycholoog) about aging in autism (June 2018, p. 47).

Interview with Hilde Geurts in Engagement (NVA) “Autisme & Ouderen”  (edition 2 summer 2016).

Promovendus Marie Deserno heeft de posterprijs gewonnen op het Nationaal Autisme Congres 2016 in Rotterdam. Op deze poster laat zij zien dat het gebruik van moderne statistische technieken nieuw inzicht kunnen geven wat het welbevinden van mensen met een autisme diagnose beïnvloedt. Dit is een Reach-Aut project waarbij het Dr. Leo Kannerhuis, de VU en de UvA samenwerken met mensen met een autisme diagnose en zorgverleners.

Promovendus Linda Olde Dubbelink haar poster over planningsvaardigheden van mensen met een autisme diagnose kreeg een eervolle vermelding. Op haar poster laat zij met behulp van een meta-analyse zien dat ongeacht iemand zijn leeftijd er planningsproblemen lijken te zijn bij mensen met een autisme diagnose. Dit project is een samenwerking tussen het Dr. Leo Kannerhuis en de UvA.

Interview in Spectrum News ”Adults with autism face old age without much support” of Jessica Wright (February 22, 2016). 

Het eerste “Interdisciplinair basisboek Autisme Spectrum Stoornissen” is zojuist verschenen met Hilde Geurts, Bram Sizoo en Ilse Noens als editors.

Een standaardwerk voor autisme spectrum stoornissen.

– Het hele spectrum in beeld

– Aandacht voor verschillen tussen kinderen, tieners en volwassenen met ASS

– De benadering is interdisciplinair: vanuit de psychologie, (ortho)pedagogiek, en de psychiatrie

– Niet alleen wetenschappers aan het woord, maar ook ervaringsdeskundigen.

 

Het boek is nu verkrijgbaar bij de boekhandel, bij bol.com en bij Diagnosis Uitgevers, Leusden

ISBN 9789491969072

200 blz.