Waarom?

Al ruim 10 jaar doen wij onderzoek naar hoe mensen met autisme en/of ADHD ouder worden. Aan ons onderzoek hebben meer dan 800 volwassenen met en zonder autisme en/of ADHD meegedaan. Zij hebben op verschillende momenten in de afgelopen jaren vragenlijsten ingevuld, deelgenomen aan interviews over onder andere mentale gezondheid, en taken gedaan die met het denkvermogen te maken hebben. Tijdens deze informatiebijeenkomst zullen we vertellen waarom het destijds belangrijk was om met dit verouderingsonderzoek te starten, wat we nu weten en wat in de toekomst nog belangrijk is om te onderzoeken.

Wat?

Het programma wordt verzorgd door verschillende onderzoekers samen met ervaringsdeskundigen op het gebied van veroudering en neurodiversiteit. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere: camouflage, mentale gezondheid, het denkvermogen en individuele verschillen in veroudering. We richten ons vooral op autisme, maar ADHD zal ook kort aan bod komen. Het hele programma kunt u hier bekijken. Een uitgebreidere uitleg van de informatiebijeenkomst, vindt u in onderstaand filmpje.

Voor wie?

De bijeenkomst is vooral gericht op deelnemers van het onderzoek, autistische volwassenen, volwassenen met ADHD en clinici die werken met mensen met autisme en/of ADHD.

Wanneer?

De datum van de bijeenkomst is dinsdag 4 april van 12.30 tot 17.00 uur.

Er zijn twee soorten tickets beschikbaar, beide met een beperkte capaciteit:

  • Live: de informatiebijeenkomst “Veroudering & Neurodiversiteit”. Met dit ticket heeft u toegang om de bijeenkomst bij te wonen. De locatie van de bijeenkomst is in CREA, het cultureel studentencentrum van de Universiteit van Amsterdam. Het adres is Nieuwe Achtergracht 170, 1018 WV Amsterdam. Koffie en thee wordt verzorgd tijdens de pauze en er zijn stilteruimtes beschikbaar waar u zich indien gewenst terug kunt trekken. Ook zult u een aandenken ontvangen. De prijs van dit ticket is € 19,50 (+ €1 registratiekosten). Op woensdag 8 maart waren er nog ongeveer 30 tickets beschikbaar.
  • Online: de livestream volgen van de informatiebijeenkomst “Veroudering en Neurodiversiteit”. Met dit ticket kunt deze thuis volgen via Zoom. De livestream en de chat worden gemonitord tijdens de bijeenkomst. Hier wordt een kleine bijdrage voor gevraagd. De prijs van dit ticket is €3,50 (+ €1 registratiekosten). Op woensdag 8 maart waren er nog ongeveer 50 tickets beschikbaar. Let op: er wordt geen opname gemaakt van de livestream. Deze is dus alleen te volgen op het moment van de bijeenkomst.

 

Hoe?

De kaartverkoop verloopt via Eventix. Eventix biedt een veilige omgeving waar u een ticket kunt kopen voor de informatiebijeenkomst of voor de livestream. Als u de informatiebijeenkomst bijwoont, zal uw ticket op de locatie gescand worden. Voor de livestream ontvangt u per mail toegang tot de livestream in Zoom.

Wilt u erbij zijn? U kunt een ticket kopen (zolang beschikbaar) via de volgende link:

https://eventix.shop/myzqz2dk of scan de QR-code:

QR-code naar inschrijflink informatiebijeenkomst

Als u zich heeft aangemeld (live of online) zult u later een informatieboekje ontvangen over de informatiebijeenkomst, inclusief het programma, een routebeschrijving naar de locatie en aanvullende informatie. Voor vragen over het congres kunt u mailen naar: congresdutcharc@gmail.com

 

 

Recentelijk hebben wij (eerste auteur: Carolien Torenvliet) twee nieuwe artikelen over het denkvermogen bij volwassenen met autisme gepubliceerd.

Het eerste artikel is getiteld: “One size does not fit all: An individualized approach to understand heterogeneous cognitive performance in autistic adults.” en richt zich op individuele verschillen in cognitieve profielen. Een cognitief profiel is een reeks aan scores op verschillende neuropsychologische testen zoals voor verbaal en visueel geheugen, aandacht en snelheid. We hebben met een bepaalde statistische methode geprobeerd te schatten wie een cognitief profiel zou laten zien dat mogelijk voorspellend is voor cognitieve achteruitgang of kwetsbaarheid op oudere leeftijd. Dit noemen wij een “afwijkend profiel”. We wilden weten of zo’n profiel vaker voorkomt bij mensen met autisme, en bij wie zulke profielen voorkomen.

We observeerden dat bij ongeveer 20% van de autistische volwassenen een “afwijkend” cognitief profiel werd geconstateerd volgens deze statistische methode, ten opzichte van ongeveer 10% van de niet autistische volwassenen. Echter, bij de grote meerderheid (80%) werd zo’n profiel niet geconstateerd. Het bleek dat de mate van ervaren psychische klachten samenhing met een grotere kans op een afwijkend profiel. Biologisch geslacht, leeftijd, IQ of verschillen in ervaren cognitieve klachten leken er niet toe te doen. We concluderen hieruit dat er inderdaad meer mensen met autisme een afwijkend cognitief profiel hebben, wat samen lijkt te hangen met een hogere mate aan ervaren psychische klachten. Of dit bij hen ook echt voorspellend is in de ouderdom dat weten we echter nog niet. Het belangrijkste is echter dat de grote meerderheid van de mensen met autisme geen afwijkend cognitief profiel laat zien.

Het tweede artikel is getiteld: “A longitudinal study on cognitive aging in autism.” In deze studie hebben wij onderzocht hoe mensen met autisme over de tijd heen veranderen in hun denkvermogen. Dit project is al in 2011 gestart en liep tot 2021. Ruim tien jaar aan dataverzameling dus! We wilden op basis van deze data iets kunnen zeggen over cognitieve veroudering bij mensen met autisme. Normaliter worden er namelijk vaak mensen van verschillende leeftijden met elkaar vergeleken. Dat is een snelle en effectieve methode om naar veranderingen in het denkvermogen te kijken. Echter, alleen als je mensen meerdere keren over tijd meet, zoals we in deze studie hebben gedaan, kun je met zekerheid zeggen hoe mensen veranderen over de tijd. Dit is belangrijk om eventuele verschillen in veroudering bij autisme preciezer in kaart te kunnen brengen.

In deze studie werden ongeveer 100 mensen met autisme en 100 mensen zonder autisme tussen de 25 en 85 jaar met elkaar vergeleken. Gemiddeld zat er 3.5 jaar tussen de meetmomenten, al zat er soms wel 7 jaar tussen en soms 1.5 jaar. Op basis van deze data constateerden wij dat mensen met en zonder autisme veranderingen over de tijd laten zien op verschillende domeinen van het denkvermogen. Met name in snelheid, inhibitievermogen en verbale vloeiendheid liet men achteruitgang zien. Op verbale vloeiendheid leek deze achteruitgang voor oudere mensen sterker te zijn dan voor jongere mensen. De verschillen tussen autistische en niet autistische mensen waren echter zo klein, dat het op basis van deze studie niet zo lijkt te zijn dat mensen met autisme sneller of langzamer lijken te verouderen dan mensen zonder autisme. Dit was het grootste onderzoek over cognitieve veroudering bij autisme tot nu toe, en er is meer van dit type onderzoek nodig om dit met zekerheid te kunnen zeggen. Echter, de resultaten zijn een goede aanwijzing dat mensen met en zonder autisme bij het ouder worden vergelijkbare veranderingen in het denkvermogen laten zien.