Recent is er een nieuw artikel verschenen over het verbeteren van de huisartszorg voor autistische volwassenen door onder andere Hilde Geurts. In het onderzoek zijn er interviews en vragenlijsten afgenomen bij autistische volwassenen, ouders van autistische kinderen en verzorgers om erachter te komen wat de barrieres zijn om toegang te krijgen tot de zorg in Nederland. Dit heeft geresulteerd in 22 aanbevelingen om de  de huisartszorg te verbeteren voor volwassenen met autisme. De uitkomsten van het onderzoek zijn samengevat in een factsheet. Deze factsheet kunt u via de volgende link downloaden: Download Facsheet

Het volledige wetenschappelijke artikel kunt u via onderstaande link lezen: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/13623613231172865