Tim Ziermans geeft een lunchrefereaat op het Leokannerhuis, Amsterdam met de titel:”Autisme & Psychose: Anders maar toch hetzelfde?”

Een lezing voor offline en online publiek bij het Lemion congres over “Ontwikkelingsstoornissen” georganiseerd door Wouter Staal (Radboud Universiteit).

Hilde Geurts geeft een update over het onderzoek naar autisme en veroudering.

Tim Ziermans geeft een update over psychoses bij mensen met een autisme diagnose.

Tim Ziermans mag een ‘Special Interest Group’ organiseren bij het jaarlijkse internationale schizofreniecongres (Florence, Italie) voor onderzoekers met interesse in de overlap tussen autisme & psychose.

Tim Ziermans presents a poster at SIRS 2019 in Orlando, USA. “Autistic Traits in Psychotic Disorders: A Large-Scale Comparison Across Patients, Siblings and Typical Comparisons and Impact on Social Functioning”

Tim Ziermans geeft lezing tijdens Symposium Amsterdamse School / Amsterdam UMC: “Psychose  & Autisme: Overlap, risico & behandeling”

Tim Ziermans geeft een ochtendreferaat op de Bascule Amsterdam:”Psychose, Autisme & Sociale aandacht”

NWO kent een beurs van €500.000 toe voor onderzoek naar een Virtual Reality interventie bij vroege psychose door o.a. het UMC Groningen en het Amsterdam UMC. Tim Ziermans is een van de aanvragers.