Recentelijk zijn wij gestart met een nieuw onderzoek naar de Nederlandse vertaling van een nieuwe vragenlijst voor volwassenen met een autisme spectrum diagnose (ASD). Deze vragenlijst heet de Self-Assessment Of Autistic Traits (SAAT). Het doel van de SAAT is om autisme kenmerken bij een persoon in kaart te brengen. Deze vragenlijst is ontwikkeld in Amerika, met name door mensen die zelf autistisch zijn. Het mooie van deze vragenlijst is dat deze lijst volledig is samengesteld op basis van ervaringen van mensen die zelf autistisch zijn, in plaats van hoe autistische mensen kunnen overkomen op niet-autistische mensen. De vertaling is gedaan door een autistische vertaalster en daarnaast hebben we kritische input gekregen van zes volwassenen met een ASD. Op deze wijze hopen we dat de vragenlijst dichter aansluit bij wat mensen met een ASD zelf ervaren.

Voordat de Nederlandse vertaling van de vragenlijst, de SAAT-NL, kan worden gebruikt in de praktijk, is het van belang om de kwaliteit ervan te onderzoeken. De type autisme kenmerken verschilt per persoon en ook personen zonder een autisme diagnose zullen bepaalde autisme kenmerken hebben. De nieuwe vragenlijst dient dan ook bij iedereen de kenmerken juist in kaart te brengen. Bij de ontwikkeling van een nieuwe vragenlijst is het belangrijk dat deze betrouwbaar en valide is. Dit betekent dat de vragenlijst meet waarvoor het ontwikkeld is, elke keer opnieuw. Uit eerder onderzoek lijkt de originele Amerikaanse versie van de SAAT een goede vragenlijst. Dit is ook de reden dat we de Nederlandse versie gaan onderzoeken. Het huidige onderzoek is een eerste stap in dit traject naar het toetsen van de eigenschappen van SAAT-NL. Om er zeker van te zijn dat de SAAT-NL hetzelfde meet als de originele SAAT, willen wij de SAAT-NL bij Nederlandse volwassenen afnemen.

Misschien heeft u van ons al een uitnodiging ontvangen (via Qualtrics) om mee te doen aan dit onderzoek, omdat u aan eerder onderzoek van ons heeft meegedaan. Wij hopen van harte dat u besluit deel te nemen! Op het moment zoeken we nog geen deelnemers die nog niet eerder aan ons onderzoek hebben meegedaan, mocht dat in de toekomst wel zo zijn dan laten we dat uiteraard weten.

Op donderdag 14 oktober van 9:30 tot 13:00 organiseert de Female Autism Network of the Netherlands (FANN) een interessant ochtendwebinar, met de volgende 3 sprekers: 

1. Wikke van der Putten geeft een lezing over camoufleren bij vrouwen met autisme.
2. Dr. Annabeth Groenman (Accare & UvA) geeft een lezing over menopauze bij vrouwen met autisme.
3. Bep Schilder, ervaringsdeskundige en auteur, die haar blik, als vrouw met autisme, biedt op beide thema’s. 

De inhoud is gericht op clinici en wetenschappelijk onderzoekers. Andere geïnteresseerden zijn natuurlijk ook welkom.

Voor meer toelichting over de inhoud en inschrijving zie: https://www.fann-autisme.nl/nieuws/