Onder leiding van onderzoeker Annabeth Groenman hebben vele grote namen uit het ADHD-onderzoeksveld een indrukwekkende nieuw artikel gepubliceerd, in JAACAP. Het gaat hier om een Individual-Patient Data meta-analyse, waarbij niet wordt gekeken naar gemiddelde scores per studie zoals gebruikelijk bij een meta-analyse, maar waar een database met alle ruwe data is aangelegd. Hierdoor zijn nieuwe analyses mogelijk om relevante onderzoeksvragen te beantwoorden.

 

“Kinderen met ADHD die ernstige symptomen van ADHD of gedragsstoornis hebben of kinderen met ADHD van alleenstaande ouders moeten voorrang krijgen bij gedragstherapeutische behandelingen. Als zij niet snel worden behandeld leidt dit tot meer problemen voor hen en hun omgeving dan bij andere groepen kinderen met ADHD. Een groep onderzoekers van UMCG, VU en KU Leuven olv onderzoeker Annabeth Groenman concludeert dit, nadat zij een groot aantal studies op dit terrein samenvoegde tot een grote database. Hierdoor konden zij als eerste kijken welke subgroepen het beste reageren op gedragstherapie. De resultaten van haar onderzoek staan in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.”

 

Lees het volledige persbericht hier:

https://www.umcg.nl/w/nieuwe-database-geeft-aan-welke-kinderen-met-adhd-goed-reageren-op-gedragstherapie

en het wetenschappelijke artikel hier:

https://www.jaacap.org/article/S0890-8567(21)00233-1/fulltext 

 

 

Van 3 tot 5 mei is het weer tijd voor INSAR, het grote autisme congres waaraan onderzoekers van over de hele wereld meedoen. Het is ditmaal een virtueel congres, waarbij de deelnemers via de computer inbellen om hun werk te presenteren aan andere onderzoekers, in praatjes en posters. Ditmaal zijn ook de onderzoekers van d’Arc weer vertegenwoordigd. Zij zijn, zoals gewoonlijk, makkelijk te herkennen aan hun zwart-met-groene layout.

Naar aanleiding van de systematische review van Joost Agelink van Rentergem, Marie Deserno, en Hilde Geurts hebben we veel positieve reacties ontvangen via Twitter.

 

Maar ook waren er een paar goede kritische opmerkingen, vooral over dat subgroepeer-analyses zouden leiden tot hokjesdenken, waar veel mensen niet op zitten te wachten. We willen hier benadrukken dat het vooral erg belangrijk is voor onderzoekers en lezers van wetenschappelijk artikelen om het doel van de analyse in het oog te houden. Daarom sporen we onderzoekers aan hierover expliciet te zijn in hun artikelen. Misschien is er een subgroep die bijzonder veel baat heeft bij een nieuwe steunvoorziening, terwijl een andere subgroep hier geen baat bij heeft. Dat zou een vorm van hokjesdenken zijn die misschien niet schadelijk is. Daarnaast kunnen subgroepeer-analyses worden ingezet om te laten zien dat hokjesdenken juist geen goede beschrijving van de werkelijkheid is.

 

Daarnaast willen we met deze review vooral laten zien waar verbeteringen mogelijk zijn, om tot meer stabiele en informatieve resultaten te komen. Want wetenschappelijke resultaten die niet zo informatief zijn, daar heeft niemand wat aan

In het blad Clinical Psychology Review hebben Joost Agelink van Rentergem, Marie Deserno  en Hilde Geurts deze maand een systematische review gepubliceerd

In deze review worden de resultaten van 156 studies besproken, waarin wordt gekeken naar subgroepen. Elk van deze studies heeft een statistische methode of een vorm van “machine learning” gebruikt, om te kijken of er verschillende groepen te onderscheiden zijn, in steekproeven van autistische deelnemers, of gemengde steekproeven.

 Wij hebben gevonden dat onderzoekers vaak 2, 3, of 4 subgroepen vinden, maar dat er vaak weinig ondersteunend bewijs is voor het bestaan of de nuttigheid van deze categorisering. Ook verschillen de subgroepen veelal tussen studies, deels omdat er steeds andere testen, vragenlijsten en andere metingen worden gebruikt in de analyse.

 Om hier beterschap in te brengen stelden wij een gestructureerde lijst op, met de types bewijs waarvan wij zouden zeggen dat het het bestaan en/of de nuttigheid van subgroepen goed ondersteunt. Er zitten een paar studies tussen deze 156 die al goed op weg zijn. We hopen met deze review een structurele bijdrage te leveren aan de waarde van dit type wetenschappelijk onderzoek.

 Lees het hele artikel hier alvast in Word-format (gratis beschikbaar):

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0272735821000763

Binnenkort is het echte artikel zoals opgemaakt door het tijdschrift op dezelfde link gratis beschikbaar.

Op wereld autisme dag (2 april) vindt er vanuit de Parnassiagroep een symposium voor de verschillende autisme afdelingen binnen Parnassia plaats. Juist om te zorgen dat er verbinding is tussen de hulpverleners en ze van elkaar leren.

Drie d’Arc leden houden een verhaal, Rinske van den Heuvel, Wikke van der Putten en Hilde Geurts. Verder geven verschillende clinici presentaties i.v.m. nieuw ontwikkelede interventies en wordt er een warm pleidooi gehouden voor de inzet van ervaringswerkers. Het doel is dat er bij iedere afdeling twee ervaringswerkers komen. Een goede ontwikkeling.