Huidig Onderzoek

Autisme & veroudering Versneld verouderen & heterogeniteit

We zijn nu klaar met data verzamelen voor de grote overkoepelende studie naar autisme en veroudering. Vele mensen met een autisme diagnose of ADHD diagnose en mensen zonder (vermoeden van) een autisme en/of ADHD diagnose hebben aan dit onderzoek meegedaan.

We zullen nu met een vervolgstudie starten waar we ons zullen richten op cognitieve strategieën/mechanismes. We richten ons nu dus op hoe mensen een taak oplossen in plaats van of ze de taak oplossen. Mensen verschillen hier namelijk in en de gebruikte strategieën veranderingen mogelijk ook als mensen ouder worden. In dit nieuwe project gaat het om de cognitieve stijl van autistische volwassenen. Deze cognitieve stijl is mogelijk minder gevoelig voor algemene cognitive verouderingseffecten.

Lees meer

Autisme & Psychoses: Sociale aandacht

Lees meer