d’Arc Autism & ADHD Research Center

Door ons onderzoek naar ontwikkelingscondities, willen we meer kennis over & begrip voor individuele verschillen creëren

Hallo, wij zijn d’Arc

We zijn een kleine groep enthousiaste onderzoekers uit Amsterdam die het lichamelijk en geestelijk welbevinden en de (sociale) cognitie in kinderen, tieners, volwassenen en ouderen met een autisme en/of ADHD diagnose bestudeert.

Onze missie is het creëren van meer begrip voor mensen met een andere neurobiologische ontwikkeling en de (h)erkenning van hun uitdagingen en mogelijkheden om te helpen hun functioneren gedurende de gehele levensloop te verbeteren.

Ons doel is om te begrijpen waarom sommige mensen gezien worden als anders. We zullen dus kennis moeten genereren en integreren op het niveau van de biologie, psychologie en sociologie. Hiervoor moeten we verschillende perspectieven omarmen en dus werken we samen met de mensen die juist voordeel van ons onderzoek zouden moeten hebben. Ook respecteren we elkaars verschillen, werken we samen met mensen in binnen- en buitenland, preregisteren we onze onderzoeksplannen, publiceren we zo veel mogelijk open access en zorgen dat we ook in het Nederlands publiceren en publiekslezingen geven.

Onze onderzoeksprojecten

Huidig onderzoek Eerder onderzoek