Autism

Parnassia groep: Autisme in verbinding

Posted on: 02 April 2021

Op wereld autisme dag (2 april) vindt er vanuit de Parnassiagroep een symposium voor de verschillende autisme afdelingen binnen Parnassia plaats. Juist om te zorgen dat er verbinding is tussen de hulpverleners en ze van elkaar leren.

Drie d’Arc leden houden een verhaal, Rinske van den Heuvel, Wikke van der Putten en Hilde Geurts. Verder geven verschillende clinici presentaties i.v.m. nieuw ontwikkelede interventies en wordt er een warm pleidooi gehouden voor de inzet van ervaringswerkers. Het doel is dat er bij iedere afdeling twee ervaringswerkers komen. Een goede ontwikkeling.