Hersenen bij mensen met een autisme en/of ADHD diagnose

Doel

Zowel autisme als ADHD worden gezien als neurobiologische ontwikkelingscondities. Het idee is datverschillen in de vroege hersenontwikkeling impact hebben op zowel de hersenstructuur (volume, corticale dikte, hersenconnectiviteit) als op het hersenfunctioneren. We wilden verschillen tussen kinderen en volwassenen met een autisme en/of ADHD diagnose in kaart brengen. Ook wilden we bepalen of gedragssymptomen van autisme en ADHD en hun neurobiologische kenmerken ook te zien zijn in de typische populatie. Daarnaast waren we benieuwd naar de impact van veroudering op het autistische brein.

Resultaten

Structurele MRI bevindingen en autisme en ADHD zelf-rapportage lieten zien dat de sterkte van autisme- en ADHD symptomen gecorreleerd waren met GM volume in de linker inferiore frontale gyrus. De sterkte van autisme symptomen was gecorreleerd met de linker posteriore cingulate, van ADHD symptomen met de rechter parietale kwab, rechter temporale frontaal cortex, bilaterale thalamus en linker hippocampus/amygdala complex. Symptoom-sterkte van beide stoornissen vormden een continuum die ook toe te passen op de typische populatie, maar het blijkt te simpel om te stellen dat psychiatrische stoornissen zoals autisme en ADHD gezien kunnen worden als een extreme afwijking in breinstructuur. In een tweede studie werd onderzocht of we de autisme gerelateerde bevindingen konden repliceren, maar dit was niet het geval.

In een klinische studie gericht op autistische volwassenen tussen de 30 en 80 jaar oud werd onderzocht of ook op latere leeftijd nog verschillen op structurele brein-indicatoren konden worden vastgesteld, waaronder structurele connectiviteit. Op de meeste maten werden geen verschillen tussen mensen met en zonder diagnose geobserveerd, behalve op maten van witte stof integriteit. Deze leeftijd-gerelateerde verschillen lijken te duiden op versnelde veroudering in het autistische brein. Echter, gegeven de kleine steekproefgrootte, moeten deze resultaten eerst worden gerepliceerd. Als we ons richten op welke hersennetwerken gebruikt worden tijdens rust dan zien we juist  leeftijd-gerelateerde verschillen die lijken te duiden op minder snelle veroudering. Ook hierbij is het de vraag of dit gerepliceerd zal worden als andere onderzoekers ook oudere autistische volwassenen gaan includeren in hun studies.

Gerelateerde publicaties

A review on cognitive and brain endophenotypes that may be common in ASD and AD/HD and facilitate the search for pleiotropic genes Rommelse, N.N.J., Geurts, H.M., Franke,B., Buitelaar, J.K., & Hartman, C.A., Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 35, DOI: 10.1016/j.neubiorev.2011.02.015
Age-related differences in autism: The case of white matter microstructure Koolschijn, P.C.M.P., Caan, M.W.A., Teeuw, J., Olabarriaga, S.D., & Geurts, H.M., Human Brain Mapping, 38, DOI: 10.1002/hbm.23345
Age-variant and age-invariant features of functional brain organization in middle-aged and older autistic adults Bathelt, J., Koolschijn, P.C., & Geurts, H.M., Molecular Autism, 11, DOI: 10.1186/s13229-020-0316-y
Are autistic traits in the general population related to global and regional brain differences? Koolschijn., P.C.M.P., Geurts, H.M., van der Leij, A., & Scholte., H.S. , Journal of Autism and Developmental Disorders, 45, DOI: 10.1007/s10803-015-2441-6
Brain connectivity and high functioning autism: A promising path of research that needs refined models, methodological convergence, and stronger behavioral links Vissers, M., Cohen, M.X., & Geurts, H.M., Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 36, DOI: 10.1016/j.neubiorev.2011.09.003