In Nederland

In Nederland werken we met een hele serie verschillende mensen en onderzoeksgroepen samen. Met de onderstaande lijst mensen/organisaties werken we het meeste samen.
  • Academische werkplaats autisme: Onderzoeksnetwerk voor autisme waar mensen die autistisch zijn, hun naasten, clinici, beleidsmakers en vele anderen samenwerken om kennis te genereren, combineren en verspreiden  (eerder bekend als reach-aut en samendoen!; nu AWA 2.0)
  • LKH/HAN: Jan Pieter Teunisse & Audrey Mol (zie www.leokannerhuis.nl)
  • NVA, Bilthoven: Autisme belangenbehartig organisatie (zie www.autisme.nl)
  • PAS: Autisme belangenbehartig organisatie (see www.pasnederland.nl)
  • ARA & NAR VU, Amsterdam: Sander Begeer  (see www.ara.vu.nl)
  • AMC radiologie & psychiatrie, Amsterdam: Liesbeth Reneman (see e-Pod study) & Lieuwe de Haan
  • Voor het berereiken van onderzoeksdeelnemers werken we onder andere samen met GGZ Eindhoven, GGZ Breeburg, SARR & Youz.
  • CASS18+: een autisme netwerk voor clinici (see www.cass18plus.nl