Arousal en sensorische gevoeligheid in autistische volwassenen

Doel

Valideren van een nieuwe vragenlijst naar sensorische gevoeligheid en de samenhang tussen arousal, inhibitie en sensorische gevoeligheid nader onderzoeken.

Bevindingen

De Nederlandse versie van de Glasgow Sensory Sensitivity Scale is een valide en betrouwbare vragenlijst. Deze kan dus klinisch worden gebruikt. Autistische volwassenen rapporteerden meer sensorische gevoeligheden en gaven ook aan dat ze het gevoel hadden dat ze meer aroused waren door bepaalde geluiden. Dit konden we met bijvoorbeeld metingen van de harstlag variabiliteit of presetatie op een inhibitie taak niet meten. We dachten ook dat autistische volwassenen eerder geluiden zouden detecteren en dat dat een mogelijke verklaring zou kunnen zijn voor de ervaren sensorische gevoeligheid maar dit bleek niet het geval.

Gerelateerde publicaties

Heart rate variability predicts inhibitory control in adults with autism spectrum disorders Kuiper, M., Verhoeven, L., & Geurts, H.M. , Biological Psychology, 28, DOI: 10.1016/j.biopsycho.2017.07.006
Stop making noise! Auditory Sensitivity in Adults with an Autism Spectrum Disorder Diagnosis: Physiological Habituation and Subjective Detection Thresholds. Kuiper, M., Verhoeven, L., & Geurts, H.M., Journal of Autism and Developmental Disorders, 49, 2116-2128
The Dutch Glasgow Sensory Questionnaire (GSQ-NL):Psychometric properties of an autism specific sensory sensitivity measure Kuiper, M., Verhoeven, L., & Geurts, H.M., Autism, 23, 922-932
The role of interstimulus interval and ‘stimulus type’ in prepotent response inhibition abilities in people with ASD: a quantitative and qualitative review Kuiper, M., Verhoeven, L., & Geurts, H.M., Autism Research, 9, DOI: 10.1002/aur.1631