Van alles

Welkom Iris Selten

Posted on: 22 december 2022

Sinds 1 december is er een nieuwe post-doctoraal onderzoeker gestart in ons lab: Iris Selten. Iris deed haar promotieonderzoek bij de Universiteit van Utrecht en het UMC Utrecht. Daar deed ze onderzoek naar de taalontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen met het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS). Bij het d’Arc lab zal ze werken aan het onderzoeksproject: “preventie van mentale gezondheidsproblemen van mensen met autisme”. 

Voor meer informatie zie de biografie van Iris.