Iris Selten

Post doc

In december 2022 ben ik gestart als post-doctoraal onderzoeker bij d’Arc. Eerder werkte ik als onderzoeker en als orthopedagoog bij de Universiteit van Utrecht en het UMC Utrecht. Daar deed ik onderzoek naar de taalontwikkeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en kinderen met het 22q11.2 deletiesyndroom (22q11DS); dit is een relatief veel voorkomende genetische aandoening. Ongeveer 30% van de mensen met 22q11DS heeft ook een diagnose Autisme. In een van mijn projecten focuste ik dan ook op het bestuderen van relatie tussen taalproblemen en kenmerken van autisme bij deze groepen kinderen.

Bij d’Arc werk ik aan onderzoeksproject: “preventie van mentale gezondheidsproblemen van mensen met autisme”. Met mentale gezondheidsproblemen bedoelen we bijvoorbeeld depressiviteit, angst of psychose. Het is bekend is dat een deel van de mensen met autisme hier professionele hulp of behandeling voor ontvangt. Uiteindelijk hopen we dat de resultaten van dit onderzoek aanknopingspunten zullen bieden voor de klinische praktijk, bijvoorbeeld als het gaat om een meer gerichte ondersteuning van mentale gezondheidsproblemen bij mensen met autisme.