Wikke van der Putten

Promovendus Dr. Leo Kannerhuis

In 2018 ben ik bij d’Arc gestart als onderzoeksassistent voor het project “Autisme en Veroudering” en als basispsycholoog bij het Dr. Leo Kannerhuis, nadat ik de Research Master van psychologie en de master klinische ontwikkelingspsychologie heb afgerond aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds oktober 2019, werk ik als promovenda bij d’Arc, onder begeleiding van prof. dr. Hilde Geurts en dr. Audrey Mol. Mijn promotieonderzoek is een samenwerking tussen de Universiteit van Amsterdam en het Dr. Leo Kannerhuis, dit is een gespecialiseerd behandelcentrum voor autistische kinderen, adolescenten en volwassenen.

In mijn promotieonderzoek richt ik mij op de rol die camouflagegedrag speelt in de ontwikkeling van psychische klachten bij autistische volwassenen. Ik zal onderzoeken hoe we camouflagegedrag op een betrouwbare en valide manier kunnen meten met behulp van een zelf-rapportage vragenlijst die gebruikt kan worden in wetenschappelijk onderzoek en in de klinische praktijk. Daarnaast is mijn doel om te onderzoeken of er bepaalde groepen zijn bij wie camouflagegedrag samengaat met psychische klachten. Bij al mijn onderzoeken zal ik aandacht besteden aan de rol die camouflagegedrag kan spelen in de verschillen tussen mannen en vrouwen met autisme. Nadat ik meer kennis heb vergaard over het  begrip camouflage gedrag, hoop ik de rol van camouflage gedrag verder te onderzoeken in het diagnostische proces en bij indicatie voor behandeling.