Rinske van den Heuvel

Promovendus Dr. Leo Kannerhuis

Ik ben in februari 2020 begonnen met mijn promotieonderzoek bij het dr. Leo Kannerhuis en de HAN, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Mijn promotieproject wordt begeleid door Prof. Dr. Hilde Geurts, Prof. Dr. Michel Wensing and Dr. Jan-Pieter Teunisse. Hiervoor heb ik zowel de onderzoeksmaster Social and Health Psychology en de master Clinical Psychology behaald, beide aan de Universiteit Utrecht.

Tijdens mijn promotietraject (genaamd Netwerk in Actie) focus ik op het sociale netwerk op mensen met autisme die in behandeling zijn bij het dr. Leo Kannerhuis. Specifiek willen we hierbij meer leren over het betrekken en versterken van het sociaal netwerk in de behandeling van mensen met autisme. Gedurende dit praktijkgerichte onderzoek wordt er samengewerkt met behandelaren, cliënten en naasten van cliënten in een projectgroep.