Joost Agelink van Rentergem

Post doc

Ik ben in 2017 bij d’Arc begonnen als post-doc. Ik ben geïnteresseerd in de validiteit en toepassing van statistische methoden voor het detecteren van subtypes in de psychiatrie, en specifiek in autisme-onderzoek. Deze subtypes hebben mogelijk verschillende prognoses, verschillende oorzaken voor mogelijke problemen, en kunnen mogelijk baat hebben bij verschillende interventies. Als we eenmaal op een valide en betrouwbare manier kunnen vaststellen wie tot welk subtype behoort, kan dit leiden tot een versnelling van het onderzoek op al deze gebieden, en tot een verbetering van de ondersteuning voor die mensen die dit nodig hebben.

Mijn speciale interessegebieden zijn psychologische metingen, het combineren van metingen op verschillende niveaus, en het verbeteren van klinische neuropsychologische methoden door het verbeteren van de toepassing van statistische methoden. Ik ben wat betreft opleiding een methodoloog, en ik heb mijn doctoraat (cum laude) behaald aan de Universiteit van Amsterdam, op het Advanced Neuropsychological Diagnostics Infrastructure (ANDI) project. In dit project hebben we een normatieve database en interactieve website beschikbaar gesteld voor klinische neuropsychologen, voor gebruik in de diagnostiek.