Pragmatiek bij autisme en ADHD

Doel

De validiteit van een vragenlijst over taal bepalen.

Bevindingen

Bishop (een onderzoekster uit Engeland gespecialiseerd in taalstoornissen) heeft enige jaren geleden een vragenlijst ontwikkeld die de Children’s Communication Checklist heet (de CCC, de nieuwste versie heet de CCC-2). In deze vragenlijst staan vragen over allerlei verschillende aspecten van communicatie. Het gaat over hoe kinderen grammaticaregels toepassen als ze een verhaal vertellen, over hun woordkennis, maar vooral over pragmatiek. Pragmatiek zijn de regels voor het gebruik van taal in sociale situaties, zoals weten wanneer u aan de beurt bent in een gesprek of weten wanneer u op moet houden met praten over uw hobby’s. Ook hier zagen we dat zowel kinderen met autisme als kinderen met ADHD pragmatiek problemen hadden. Daarnaast bleek dat ouders bij jonge kinderen (4-7 jaar) de taalstructuur problemen (ik en jij door elkaar halen bijvoorbeeld) vooral opvallend vonden terwijl bij oudere kinderen (7-14 jaar) de pragmatiek problemen veel meer op de voorgrond stonden. De CCC-2, is mede door ons onderzoek, nu ook op de Nederlandse markt verkrijgbaar omdat we een handleiding hebben geschreven en normgegevens hebben verzameld. In de klinische praktijk kan dit instrument nu worden ingezet bij de diagnostiek van taal-spraak stoornissen.

Gerelateerde publicaties

Psychometrische kwaliteiten en normering van de Nederlandse Children’s Communication Checklist Geurts, H.M., Hartman, C.A., Verté, S., Oosterlaan, J., Roeyers, H., & Sergeant, J. A., Diagnostiekwijzer, 8
Pragmatische taalproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden Steegs, M., Klatter, J., van Hout, R., Embrechts, M., & Geurts, H.M., Tijdschrift voor Stem- Spraak- en Taalpathologie, 16
Pragmatics in preschoolers with language impairments Geurts, H.M., & Embrechts, M., International Journal of Language and Communication Disorders, 45, DOI: 10.3109/13682820903165685
Pragmatics Fragmented: the Factor Structure of the Dutch Children’s Communication Checklist (CCC) Geurts, H. M., Hartman, C.A., Verté, S., Oosterlaan, J., Roeyers, H., & Sergeant, J. A. , International Journal of Language and Communication Disorders, 44, DOI: 10.1080/13682820802243344
Pragmatic communication disabilities in children with epilepsia Broeders, M., Geurts, H.M., & Jennekens-Schinkel, A., International Journal of Language and Communication Disorders, 45, DOI: 10.3109/13682820903374246
Handleiding Nederlandse Children’s Communication Checklist, 2e versie Geurts, H.M., Amsterdam: Hartcourt Test Publishers