Comorbiditeit bij mensen met autisme gedurende de levensloop

Doel

Het bepalen van de rol van comorbide (bijkomende) diagnoses in autistische volwassenen.

Bevindingen

Door middel van een prevalentie studie naar volwassenen met autisme die hun diagnose in de volwassenheid hebben ontvangen, zagen wij dat de meeste deelnemers voor het eerst contact hadden met de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) op ongeveer 19-jarige leeftijd (range: 2-78 jaar). De hoofdredenen voor verwijzing waren: sociale problemen, en angst- en stemmingsproblematiek. De meeste eerder vastgestelde diagnoses waren angst- en stemmingsstoornissen of psychose gerelateerde stoornissen. Opvallend was dat er weinig verschillen bleken te zijn tussen degenen die uiteindelijk een autisme diagnose kregen en degenen die dat niet kregen. Echter, degenen met een autisme diagnose hadden gemiddeld 15 jaar eerder contact met de GGZ en hadden minder eerder gestelde diagnoses, hoewel het type diagnose niet verschilde. In een vervolgstudie onderzochten wij of in een groep van volwassenen tussen de 18 en 80 jaar verschillen waren te zien in comorbide diagnoses. De meest voorkomende stoornissen waren angst- en stemmingsstoornissen, en deze waren voornamelijk aanwezig in de middel-late volwassenheid. In de oudere groep (>55 jaar tot 80 jaar oud) zagen we iets lagere prevalenties van stoornissen. Met name sociale angst leek minder. Daarnaast viel op dat vrouwen met een autisme diagnose veel vaker last hadden van het zogeheten premenstrueel syndroom (10 keer zo vaak) als vrouwen zonder autisme. Het is daarom belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan naar de invloed van hormonen. In een vervolgstudie hebben we ook nog naar de relatie tussen depressie en autisme gekeken bij ouderen die gedurende hun leven verschillende depressies hadden gehad en bij volwassenen met een autisme diagnose. Het bleek dat het gevoel van het hebben van controle belangrijk was voor deze relatie bij zowel mensen met autisme als bij mensen met een depressie. De autistische volwassenen gaven aan dat ze het idee hadden dat ze minder controle hadden over hun leven.

Gerelateerde publicaties

Autism and depression connected: A report of two complimentary network studies Van Heijst, B.F.C., Deserno, M.K., Rhebergen, D., Geurts, M., Autism. doi: 10.1177/1362361319872373.
Autism characteristics in older adults with depressive disorders Geurts, H.M., Stek., M., & Comijs, H., American Journal of Geriatric Psychiatry, 24, DOI: 10.1016/j.jagp.2015.08.003
Is older age associated with self- and other-reported ASD characteristics? Lever, A. G., & Geurts, H. M., Journal of Autism and Developmental Disorders, 1, DOI: 10.1007/s10803-017-3444-2
Psychiatric co-occurring symptoms and disorders in young, middle-aged, and older adults with autism spectrum disorder Lever, A.G., & Geurts, H.M., Journal of Autism and Developmental Disorders, 46, DOI: 10.1007/s10803-016-2722-8