Tulsi Radhoe

Promovendus UvA

In februari 2018 ben ik als PhD-studente begonnen bij d’Arc. Mijn begeleiders zijn prof. dr. Hilde Geurts en dr. Joost Agelink van Rentergem. Voordat ik aan mijn PhD-onderzoek begon, heb ik mijn masterdiploma in de Klinische Neuropsychologie en Methodologie & Statistiek behaald aan de Universiteit Leiden.

In mijn PhD-project focus ik mij op veroudering bij mensen met een autisme spectrum diagnose (ASD). Mijn doel is het identificeren van valide ASD-subgroepen door gegevens te analyseren uit vragenlijsten en interviews. Ik zal geavanceerde statistische technieken gebruiken om de subgroepen te identificeren.  Om de validiteit van deze subgroepen te onderzoeken, zal ik mij ook richten op externe variabelen die niet zijn gebruikt om de subgroepen te vormen. Omdat ik ook geïnteresseerd ben in de stabiliteit van deze subgroepen over de tijd heen, zal ik data verzamelen op twee verschillende momenten met een tijdsinterval van ongeveer twee jaar ertussen. Door identificatie van deze subgroepen zullen wij in staat zijn om mogelijke beschermende en risicofactoren te identificeren voor veroudering met een ASD. De resultaten zullen bijdragen aan een beter begrip van de heterogeniteit die we vaak zien bij mensen met een ASD, en aan de prognose van volwassenen met een ASD naarmate zij ouder worden.