Novika Purnama Sari

Post doc

In November 2021 ben ik als postdoctoraal onderzoeker bij d’Arc/UvA komen werken. Mijn onderzoeksinteresse naar autisme is sinds 2014 begonnen, toen ik stage liep op een inclusieve school in Indonesië. Voor mijn masterscriptie heb ik een onderwijsmodule ontwikkeld die op culturele thema’s is gebaseerd, specifiek voor klassen met leerlingen met autisme.

In 2017 ben ik gestart als promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In mijn promotieonderzoek deed ik onderzoek naar de associatie van autistische kenmerken bij kinderen met verschillende voorspellers en uitkomsten (bijvoorbeeld academische prestaties, relatie met leeftijdsgenoten, leeftijd van ouders, opvoeding). Het onderzoek was ingebed in de Generation R Study group van het Erasmus Medisch Centrum, een cohortonderzoek met tienduizend deelnemers, waaronder moeders en kinderen. Daarnaast heb ik als gastonderzoeker samengewerkt met het Autism Research Centre, University of Cambridge, om de cohortgegevens te vergelijken voor een van mijn PhD-projecten.