Carolien Torenvliet

Promovendus UvA

In januari 2019 ben ik promotietraject bij d’Arc begonnen onder leiding van prof. dr. Hilde Geurts en dr. Annabeth Groenman. Hiervoor heb ik mijn Research Master diploma in de Klinische Neuropsychologie behaald aan de Universiteit van Amsterdam in 2018 en ben ik als practicumdocent wetenschappelijk schrijven en statistiek werkzaam geweest. Tijdens mijn studie heb ik mijn kennis over het verouderende brein en geavanceerde statistische methoden verder ontwikkeld. Ik heb als doel deze combinatie van vaardigheden toe te passen in mijn promotietraject.

In mijn promotietraject onderzoek ik cognitieve veroudering bij mensen op het autisme spectrum. Mijn doel is drieledig: 1) de bestaande kennis uit te breiden over welke onderdelen van het denkvermogen (e.g. geheugen, taal, planning) sneller of juist langzamer achteruitgaan in verouderende mensen met autisme vergeleken met verouderende mensen zonder diagnose 2) te zien of dit het geval is voor alle mensen met autisme of alleen voor een bepaalde groep, door meer complexe modellen van cognitie te gebruiken 3) beter te begrijpen hoe autistische volwassenen cognitieve moeilijkheden aanpakken, door hun cognitieve stijl en strategie te onderzoeken. Om deze doelen te bereiken verzamel ik een grote cross-sectionele dataset en probeer ik mijn bevindingen verder te valideren in een longitudinale dataset door een groot aantal mensen met en zonder autisme diagnose tussen de 30-90 jaar op meerdere momenten over een tijdspanne van 2-4 jaar te onderzoeken.