Handleiding: Nederlandse Vragenlijst Camoufleren van Autistische Trekken (CAT-Q-NL)

Het gebruik van de CAT-Q-NL

De CAT-Q-NL kan kosteloos gebruikt worden door psychologen en onderzoekers die de mate van camouflage van autistische volwassenen in kaart willen brengen . Het is belangrijk om voor gebruik van de CAT-Q-NL de handleiding goed door te nemen zodat de gegevens op een betrouwbare manier in kaart worden gebracht.

Let op: De CAT-Q-NL kan alleen betrouwbaar gebruikt worden bij autistische volwassenen. Daarnaast is de CAT-Q-NL geen classificerend instrument. Een hoge score op de CAT-Q-NL is op zichzelf niet een aanwijzing voor een autisme diagnose.

Downloaden

Via onderstaande link kunt u de handleiding inclusief vragenlijst en scoreformulier van de CAT-Q-NL downloaden. Als u de CAT-Q-NL digitaal zou willen invullen en laten scoren, dan kan dat via het digitale scoreformulier. Op het eerste werkblad vult u de CAT-Q-NL in en in het tweede werkblad worden de scores voor u berekend.

Handleiding CAT-Q-NL Versie 1.0

Digitaal scoreformulier CAT-Q-NL Versie 1.0