Miscellaneous

Hilde Geurts takes part in debate

Posted on: 29 March 2015

Hilde Geurts takes part in debate Er bestaat geen wetenschapper zonder conflict of interest. VU-debat Wetenschap & Integriteit onder leiding van Felix Rottenberg. Amsterdam, The Netherlands, Spoken Column.