2013

Braingame Brian: Een executieve functietraining met game-elementen voor kinderen met ADHD

More details

Algemene aspecten van behandeling van volwassenen met een ASS

More details

Monoaminergic dysfunction in recreational users of dexamphetamine

More details

Braingame Brian: Toward an Executive Function Training Program with Game Elements for Children with ADHD and cognitive control problems

More details

Een nieuw instrument voor sensorische gevoeligheid: Een eerste verkenning

More details

Echtparen groepstherapie voor volwassenen met een ASS: Een exploratieve evaluatie studie

More details

Executieve functietraining voor volwassenen met autisme

More details

Is er bij mensen met autisme sprake van executief disfunctioneren?

More details

The relationship between grey-matter and ASD and ADHD traits in typical adults

More details

Executive functioning theory and autism

More details