Autism

Handleiding: Nederlandse Vragenlijst Camoufleren van Autistische Trekken (CAT-Q-NL)

Posted on: 30 August 2023

In de afgelopen jaren is er bij d’Arc onderzoek gedaan naar het meten van camouflage (het bewust of onbewust gebruiken van strategieën die mensen kunnen hanteren om hun autismekenmerken te verbergen). In Engeland is een vragenlijst (CAT-Q; Camouflaging Autistic Traits Questionnaire) ontwikkeld door Hull en collega’s (2019) om de mate van camouflage bij autistische volwassenen te meten. De Nederlandse versie van deze vragenlijst, de CAT-Q-NL, is met goedkeuring van de ontwikkelaars vertaald (en terugvertaald) door Agelink van Rentergem, Radhoe en Geurts in 2018, en vervolgens zijn de psychometrische kwaliteiten van de CAT-Q-NL onderzocht door Van der Putten en collega’s (2023).

Uit het onderzoek is onder andere gebleken dat de CAT-Q-NL gebruikt kan worden om camouflage te meten bij volwassenen met autisme. Met behulp van deze vragenlijst kan men inzicht krijgen in hoeveel iemand camoufleert en wat voor type strategieën worden gebruikt. Een uitgebreidere omschrijving over hoe de psychometrische kwaliteiten van de vragenlijst onderzocht zijn en hoe de vragenlijst gebruikt kan worden, is omschreven in de handleiding van de CAT-Q-NL. Deze handleiding is gratis op te vragen bij Wikke van der Putten (w.vanderputten@leokannerhuis.nl).