2009

  • Geurts, H.M., Corbett, B., & Solomon., M (2009). The paradox of cognitive flexibility in autism. Trends in Cognitive Science, 13 , 74-82.
  • Geurts, H. M., Begeer, S., & Stockman, L. (2009). Brief report: Inhibitory Control of Socially Relevant Stimuli in Children with High Functioning Autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 1603-1607.
  • Luman,M., Meel, van K., Oosterlaan, J., Sergeant, J.A., & Geurts, H.M. (2009). Does reward frequency or magnitude drive reinforcement-learning in ADHD? Psychiatry Research, 168, 222-229.
  • Geurts, H.M., & Eling, P. (2009). Non-verbale leerstoornis: Diagnostiek en Interventies. In P. Snellings and M. Taal(Eds). Interventies in het onderwijs. Deel 1: Leerproblemen. Boom.
  • Steegs, M., Klatter, J., van Hout, R., Embrechts, M., Geurts, H.M. (2009). Pragmatische taalproblemen bij kinderen met ernstige spraak- en taalmoeilijkheden.Tijdschrift voor Stem- Spraak- Taalpathologie.