d’Arc onderzoek

vlag-nl

Hieronder  vindt u een verkorte weergave van de onderzoeksprojecten die momenteel lopen. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar autisme en veroudering en naar sociale aandacht bij jongeren met autisme of psychose.

Ons eerdere onderzoek op dit vlak kunt u terug vinden bij de Engelstalige sectie former projects. Ook kunt u daar de resultaten van ons eerdere onderzoek naar cognitieve trainingen, executieve functies, stress, kwaliteit van leven en pragmatiek vinden.

U krijgt hier slechts een heel globaal idee van ons onderzoek, mocht u meer willen weten over een specifiek onderzoek dan kunt u contact met ons opnemen. Over al deze onderzoeken is zowel in de nationale als in de internationale literatuur geschreven. U kunt een overzicht van onze publicaties vinden onder het tabblad “Publications“.

1. Wat gebeurt er als mensen met autisme ouder worden?

Het is nu ongeveer 70 jaar geleden dat de diagnose autisme voor het eerst werd gesteld. Het meeste onderzoek, inclusief ons eerdere onderzoek, richt zich op kinderen en jongvolwassenen, maar wat als mensen met autisme ouder worden? Recentelijk hebben we hier een uitgebreid onderzoek naar gedaan (subsidie NWO MagW). Zie voor de resultaten van dit onderzoek onder andere hier. Het huidige onderzoek is hier een vervolg op.

Er zijn verschillende vragen die we graag willen beantwoorden door mensen over een periode van verschillende jaren vragenlijsten te laten invullen, te interviewen en daarnaast ook cognitief te testen.

Bijvoorbeeld: Mensen met autisme hebben op jonge leeftijd soms moeite met cognitieve functies die bij mensen zonder diagnose achteruitgaan als ze ouder worden. Onze vraag is wat dit betekent voor mensen met autisme. Gaan ze sneller achteruit of hebben ze, doordat ze al langer moeite hebben met deze functies, methodes gevonden om met de cognitieve problemen om te gaan? Wij denken het laatste, maar hoe werkt dit dan? Ook vragen we ons af of geassocieerde problemen ook minder worden of worden deze juist ernstiger met het ouder worden? We weten hier te weinig van en met behulp van dit onderzoek proberen we hier meer inzicht in te krijgen. Hiervoor zullen wij een grote groep mensen met een diagnose autisme en/of ADHD vergelijken met groep mensen zonder deze diagnoses, zogeheten controles. Zie voor informatie in het Engels, project 1.

Deelnemers: Voor dit onderzoek zoeken we momenteel mensen tussen de 30 en 90 jaar met een diagnose autisme en/of ADHD. We zoeken ook mensen die mee willen doen, maar zelf geen autisme en/of ADHD denken te hebben (zogeheten controles). U kunt zich u hier aanmelden.

Door: Tulsi Radhoe, Carolien Torenvliet, Joost Agelink-van Rentergem, Annabeth Groenman & Hilde Geurts. Ons onderzoeksteam is aangevuld met vier meedenkers die ons van advies voorzien over ons onderzoek vanuit ervaringskennis over autisme en/of veroudering.

2.sociale aandacht bij jongeren met autisme of psychose.

Zowel mensen met autisme als mensen met psychotische klachten hebben vaak moeite in het sociale contact. We weten nog niet goed hoe dit komt, maar aandacht in sociale situaties speelt hierbij vermoedelijk een belangrijke rol. Om dit beter te begrijpen hebben het Amsterdam UMC en de Universiteit van Amsterdam een onderzoek opgezet naar sociale aandacht bij jongeren met een autismespectrumstoornis (ASS) en mensen met een eerste psychose. Het onderzoek richt zich op de vraag of sociale aandacht bij jongeren met ASS anders is dan bij jongeren met een psychose en jongeren zonder autisme of psychose. Hieronder geven wij meer informatie over over het doel van het onderzoek, en wie er mee kan doen aan het onderzoek.

Wat is het doel van het onderzoek? 
Het doel van het onderzoek is na te gaan wat jongeren met verschillende psychische klachten opmerken bij andere mensen wanneer die emotioneel worden of met elkaar aan het praten zijn. Wordt er bijvoorbeeld op het gezicht en de stem gelet om te bepalen of iemand boos is, of om te bepalen of iemand de waarheid spreekt? Jongeren met autisme en psychose geven vaak aan dit soort dingen lastig te vinden, waardoor ze soms moeite hebben om andere mensen goed te begrijpen. Door hier onderzoek naar te doen kunnen we beter begrijpen hoe zulke problemen tot stand komen. Later zou dit zich kunnen vertalen in betere hulp en begeleiding voor mensen met dit soort klachten. 
Wie kan mee doen? 
We zijn voor het onderzoek op zoek naar jongeren (mannen én vrouwen) tussen de 16 en 30 jaar met een ASS-diagnose (bijvoorbeeld: autismespectrum stoornis, syndroom van Asperger of PDD-NOS) of een eerste psychotische stoornis (bijvoorbeeld: schizofrenie, schizoaffectieve stoornis of waanstoornis). Het is belangrijk dat de diagnose door een psycholoog of psychiater is gesteld. Meedoen aan het onderzoek kan door contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Hier kunt u een overzicht vinden van resultaten van onderzoek dat eerder is uitgevoerd binnen Dutch Arc.