Wat is?

vlag-nl

Hier kunt u informatie vinden over zowel de diagnose autisme als over de diagnose ADHD. Ook vindt u hier in het kort meer informatie over ons onderzoek.

Over beide diagnoses zullen we de volgende vragen kort beantwoorden.

  • Wat wordt er onder verstaan?
  • Wat is de achtergrond?
  • Waar kunt u uitgebreidere informatie vinden?

Belangrijk is dat we het in onze stukken hebben over mensen met autisme/autistische mensen of mensen met ADHD. Hiermee bedoelen we mensen met de DIAGNOSE autisme of ADHD. De diagnoses zijn gebaseerd op afspraken over het samen voorkomen van bepaalde gedragssymptomen en bijvoorbeeld sinds wanneer die gedragingen (i.e., symptomen) aanwezig zijn. Veel mensen laten wel enkele van deze gedragingen zien, maar dat betekent niet dat er ook sprake is van een diagnose autisme of ADHD. Mensen met een autisme of ADHD diagnose zijn veel meer dan hun diagnose en er zijn dus ook grote verschillen tussen mensen die één van deze diagnoses hebben gekregen.

Soms krijgt iemand een diagnose onterecht wel (verkeerde diagnostiek/overdiagnostiek) en soms ook onterecht niet (verkeerde diagnostiek/onderdiagnostiek). Bij beide diagnoses is het soms lastig om te weten of iemand nu net wel of net niet aan de criteria voor het geven van een diagnose voldoet. Dit maakt dat er ook discussie kan zijn over het al dan niet geven van een diagnose en maakt ook dat het belangrijk is om na te blijven denken over de criteria voor het geven van een diagnose. Dit is belangrijk om dat het krijgen van een diagnose bijvoorbeeld consequenties heeft voor een behandeling die iemand krijgt, maar ook een rol kan spelen over hoe iemand over zichzelf denkt of voor hoe anderen deze persoon zien.

Als iemand problemen heeft in het dagelijks leven dan is het belangrijk dat er goede diagnostiek plaats vindt. Dit betekent dat er ruim de tijd moet worden gestoken in het uitpluizen van waar iemand problemen mee heeft en welke factoren een rol kunnen spelen in het tot stand komen en het aanblijven van deze problemen. Het krijgen van een diagnose is ook niet het einde van een traject, maar het begin. Er moet dan namelijk nog bepaald worden welke hulp iemand wanneer nodig heeft en wanneer iemand het prima zonder hulp kan redden. Uiteraard zou hier bij de persoon die om hulp  vraagt centraal moeten staan. Ook is het goed om te realiseren dat een deel van de problemen die mensen met een diagnose ervaren, niet perse gerelateerd is aan de diagnose maar hoe mensen uit de omgeving reageren of de maatschappij is ingericht. Er is dus juist vaak ook werk aan de winkel voor mensen uit iemand zijn nabije omgeving.