Medicatie gebruik

vlag-nl

Voor een aantal onderzoeksprojecten is het noodzakelijk dat deelnemers op de dag voorafgaand aan het onderzoek bepaalde medicijnen niet meer innemen. De reden voor het stopzetten van bepaalde medicatie is dat medicatie vaak een effect heeft op de prestatie op de taken die wij afnemen. Stel dat u zich bijvoorbeeld goed moet concentreren tijdens het uitvoeren van taken en u gebruikt medicatie zodat u beter kan concentreren. Op dat moment zal u dus veel beter presteren op de taken die u bij ons moet doen terwijl wij juist willen weten hoe u de taken zou uitvoeren zonder dat u medicatie gebruikt.

Het tijdelijk stopzetten van bijvoorbeeld Ritalin of Concerta heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid, maar niet alle medicijnen kunnen echter zomaar stopgezet worden. Wanneer u of uw kind andere medicijnen dan Ritalin of Concerta gebruikt, dan moet eerst nagegaan worden of de inname van het betreffende middel zomaar gestaakt mag worden en of het ├╝berhaupt nodig is dat medicatie gestopt wordt. Als u hier over vragen heeft, kunt u uiteraard met ons contact opnemen. In de informatiebrief beschrijven we altijd of het gebruik van medicatie al dan niet een belemmering is voor deelname.