Cognitie

vlag-nl

Binnen ons onderzoek richten wij ons vooral op cognitie. Cognitie verwijst naar verstand en betekent het vermogen om iets te leren of te begrijpen. Het idee is dat er allerhande cognitieve processen zijn zoals leren, waarnemen, herinneren, denken, interpreteren, geloven en probleem oplossen. Anders gezegd, het gaat om processen die belangrijk zijn voor het kunnen verwerken van informatie.

Wij onderzoeken hoe mensen met autisme of ADHD zich kunnen concentreren (aandacht), hoe goed ze hun gedrag kunnen aanpassen aan veranderingen in de omgeving (executieve functies/cognitieve controle; zoals het stoppen van gedrag, het kunnen schakelen tussen situaties en plannen) en hoe ze leren.

Om dit te onderzoeken gebruiken we allerhande taken. Vaak zijn dit taken op de computer, maar soms gebruiken we ook gewoon zogenaamde pen & papier taken. Bij de computertaken is het vaak belangrijk om zo snel en nauwkeurig mogelijk te reageren op iets dat op het beeldscherm verschijnt, maar er zijn ook taken waarbij bijvoorbeeld gevraagd wordt om woorden te onthouden of waarbij u gevraagd wordt om iets na te tekenen. Het is dus vaak heel afwisselend wat u we van u vragen.

Een cognitief onderzoek is dus geen lichamelijk onderzoek en er zijn geen risico’s aan cognitief onderzoek verbonden. Wel kan het zo zijn dat u bepaalde taken heel makkelijk vindt om uit te voeren en anderen juist lastig vindt. Dit is voor iedereen zo, dus ook voor mensen die geen autisme of ADHD diagnose hebben. Bij veel taken wordt het moeilijkheidsniveau aangepast aan wat iemand kan en wordt de taak steeds moeilijker om zo te bepalen wat iemand maximaal zou kunnen als de omstandigheden gunstig zijn.

Taken

Plaatje: Stop taak (boze hond), Plannings taak (ToL), Schakel taak (WCST)